Waarom het nikabfonds?

Het nikabfonds is een verbindende actie, een helder statement voor de samenleving en een handreiking naar de slachtoffers van het ‘nikabverbod’. De initiatiefnemers staan voor de vrijheid van godsdienst in woord en daad. Tegen de stigmatiserende, polariserende en isolererende effecten van dit verbod. Zij aan zij met de slachtoffers ervan.

Voor wie is het nikabfonds bedoeld?

Het nikabfonds is bedoeld voor vrouwen waarvan hun religieuze vrijheid door het ‘nikabverbod’ wordt geschonden. Dus niet voor grappenmakers en alleen voor protestacties in afstemming met het nikabfonds.

Waarom neemt NIDA het initiatief voor een nikabfonds?

Het nikabfonds is een verbindende actie, een helder statement voor de samenleving en een handreiking naar de slachtoffers van het ‘nikabverbod’. NIDA staat voor de vrijheid van godsdienst in woord en daad. Tegen de stigmatiserende, polariserende en isolererende effecten van dit verbod. Zij aan zij met de slachtoffers ervan.