Wat houdt het verbod in?

Per 1 augustus is ‘gezichtsbedekkende kleding’ verboden in het openbaar vervoer, scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Dit raakt vooral de naar schatting 200 tot 400 Nederlandse vrouwen die een nikab dragen, een sluier die alleen de ogen niet bedekt. Er staat 150 euro boete op overtreding van de nieuwe wet. Hier vindt je meer informatie erover vanuit de Rijksoverheid:
Hier

Achtergrond van de wetgeving?

In 2005 diende Geert wilder een motie in voor het zogenoemde ‘nikabverbod’ (toen nog ‘boerkaverbod). De motie werd gesteund door een Kamermeerderheid (CDA, VVD, LPF en Groep-Nawijn). Boerka’s en nikabs zouden volgens de voorstanders van het verbod niet bijdragen aan de integratie van vrouwen. In de jaren daaropvolgend – tijdens de ontwikkeling van de wetgeving gedurende kabinet Rutte I en II – verschoof de motivatie richting veiligheidsargumenten. In 2018 stemde een Eerste Kamermeerderheid voor ‘de wet voor het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding’. Dit ondanks negatief advies vanuit de Raad van State die het verbod ‘overbodig’ noemt en stelt dat het afbreuk doet aan de vrijheid van godsdienst. Critici wijzen daarnaast ook op de onnodig stigmatiserende, polariserende en isolerende effecten van het verbod en noemen het een ‘pest-maatregel’ als gevolg van een islamofoob politiek klimaat.
Hier

Wat vindt NIDA van de verschillende instellingen (zorg, OV en de politie) die aangeven het verbod niet te zullen handhaven?

Goed dat deze instellingen vanuit pragmatische en/of idealistische beweegredenen deze wet, met al haar negatieve gevolgen, niet handhaven. Slachtoffers van boetes die uiteindelijk alsnog uitgedeeld worden, kunnen bij het nikabfonds terecht. Het getuigt van enig corrigerend vermogen van de maatschappij ten aanzien van islamofoob politiek beleid.